Hooby Maps

Een data-registratiesysteem speciaal ontwikkeld voor waterschappen. Het geeft vergaande inzichten in de kennis over de waterlopen, onder andere maaionderhoud, baggeren en herinrichtingsprojecten.