Hobelman-Halle B.V.

Natuurbouw

Zorgen voor de natuur is voor ons een belangrijk streven. We zien graag dat zeldzame planten en dieren weer kansen krijgen om te groeien.

Natuurbouw

Door grootschalige percelen zo in te richten, creëren wij een optimale situatie voor allerlei soorten leven. Planten en dieren moeten de kans krijgen om te groeien. Zorgen voor de natuur is voor ons een belangrijk streven. 

Het inrichten van deze percelen grond doen we door het afgraven en verwijderen van de teelaarde en het aanleggen van poelen, plas-dras stroken en slenken. De waardevolle vrijkomende grond en het zand kunnen eventueel door ons overgenomen worden om bijvoorbeeld in de bouw of in perceelsophogingen weer toegepast te worden. Daardoor zijn de kosten te drukken.

Daarnaast adviseren of zorgen wij voor de vereiste vergunningen en bodemmonsters die nodig zijn. Wij dragen graag een steentje bij aan een mooie leefomgeving.

Natuurbouw

Zorgen voor de natuur is voor ons een belangrijk streven. We zien graag dat zeldzame planten en dieren weer kansen krijgen om te groeien.