Hobelman-Halle B.V.

Maaien

Bij Hobelman-Halle hebben wij veel ervaring en expertise in het maaiwerk voor waterschappen en gemeenten.

Long-Reach mobiele kraan

De Long-Reach mobiele kraan is een kraan met een beduidend groter bereik dan de gemiddelde ‘loonwerkerskraan’. Dit komt door op maat gemaakte giekdelen en een draai-verlengarm.

Door deze configuratie en de gewijzigde hydraulische instellingen kan de machinist rustig en zonder zwiepbewegingen zijn werk doen. Zoals te zien is op onderstaande afbeeldingen, kan tot aan de wielen zonder extra inspanning of vervelende giekbewegingen nauwkeurig gemaaid worden.

Met de draai-giek kan het maaisel netjes in de lengterichting van het onderhoudspad gelegd worden, zonder proppen. Een opraapwagen kan het ingedroogde maaisel later ophalen, zonder gevaar voor een vastlopende invoer.

Ook vervoer over de weg van de brede maaikorf is geen probleem voor de Long-Reach: met de draaigiek komt de korf rechts langs de hoofdgiek te liggen en zal zo niet in het zicht van de bestuurder zitten.

De combinatie van deze snel te verplaatsen machine, met de secure en ervaren machinist zorgt voor een hoge en efficiente productie, zonder gevaar voor beschadigingen aan waterkeringen, stuwen, duikers of andere kunstwerken. Kortom: het is een vernieuwend en zeer praktisch werktuig.

Maaiboot

De maaiboten zijn uitstekende machines om vanuit het water bijvoorbeeld de oever of onderwatertaluds te maaien. De boten zijn zodanig ontworpen dat ze veel verschillende voordelen bieden. Zo kan met de maaiboot met de T-maaier (zie foto) de bodem van waterlopen en vijvers gemaaid worden, zonder daarbij de bodem te raken (in tegenstelling tot sleep-veegmessen). Het bodemleven wordt op deze manier niet verstoord! De T-maaier kan worden van verbreders waardoor de maaibreedte van 2 naar 3 meter gaat.

Ook kan er een duwframe geplaatst worden op de plaats van de T-maaier (zie afbeelding). Dit duwframe kan worden gebruikt om drijvend maaisel naar de Long-Reach kraan te schuiven of om het maaisel direct op de kant te leggen door een ‘hoogkip’-vork.

De boten beschikken over een maaier aan de zijarm. Deze maaier kan worden gebruikt om talud te maaien. Hierbij onderscheiden we maaiers met een ‘onder-aandrijving’ en maaiers met een ‘boven-aandrijving. Bij de maaiers met onder-aandrijving zitten de aandrijfmotor en giekbevestiging onderaan de maaibalk. Deze zijn geschikt voor het maaien van lang riet (zie afbeelding). Maaiers met ‘boven-aandrijving’ zijn zeer geschikt voor het maaien van onderwatertaluds (zie afbeelding)

Bovendien zijn de boten voorzien van dubbele schroef-vijzels, die zorgen voor een grotere stuwkracht en hogere productie. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van biologisch afbreekbare olie om vervuiling van oppervlaktewater te voorkomen. Zowel op een efficiënte als op een milieuvriendelijke manier werkzaamheden uitvoeren is dus mogelijk met deze werktuigen.

Tot slot bieden deze boten het voordeel dat het te water laten veilig en effectief kan gebeuren. Het te water laten gebeurt met speciale kraan-diepladers. Deze nemen minder ‘haakse ruimte’ in op de watergang dan een conventionele boottrailer. Ze staan langs de watergang en blokkeren het verkeer niet, zodat ze niet verplaatst hoeven worden na het te water laten. Verder kan de machinist rustig instappen: er is geen gevaar voor het afdrijven van de boot in snelstromend water, zoals bij stuwen. Bij het einde van het werk vaart de machinist terug naar de kraan, haakt de hijsketting aan en kan dan rustig uitstappen. Hij hoeft niet over transport-rollen te kruipen (valgevaar) om de lierkabel aan of af te haken.

Bij elkaar zorgt dit voor meer effectieve tijd voor het maaien, omdat er minder verliesuren zijn door verplaatsingen van materieel.

Maaien

Bij Hobelman-Halle hebben wij veel ervaring en expertise in het maaiwerk voor waterschappen en gemeenten.