Hobelman-Halle B.V.

Bosbouw

We zijn in staat verschillende klussen uit te voeren. Door de kennis van deze zzp'ers te combineren met onze coördinatie en machines kunnen we specialistisch werk leveren.

Bosbouw

Op het gebied van bosbouw zijn wij in staat verschillende klussen uit te voeren. Zo werken we bij bepaalde werkzaamheden samen met European Tree Workers (zie afbeelding). Dit zijn mensen die getraind en gekwalificeerd zijn om boomverzorgingswerkzaamheden zodanig uit te voeren dat de boom gezond en veilig blijft. In deze gevallen zijn wij de hoofdaannemer en coördineren we het werk, waarbij we zorgen dat de juiste machines op de juiste plek komen.

Door deze coördinatie en materieelvoorziening te combineren met de kennis van de zzp-ers, lukt het om specialistisch werk te leveren. Vaak maken we bij deze opdrachten gebruik van een grote kraan, zoals te zien is op de afbeeldingen.

Hobelman-Halle heeft daarnaast veel ervaring met stobbenfrezen en we zijn in staat om dit met een groot vermogen uit te voeren. Dit grote vermogen wordt gerealiseerd door het inzetten van een tractor, omdat tractoren veel meer kunnen overbrengen dan kranen. Op deze manier kan het werk sneller worden gedaan. Bovendien is het mogelijk om een Hooby in te zetten bij deze karweien, zodat zelfs smalle paden geen hinder zullen vormen voor de uitvoering.

Een ander onderdeel van de bosbouw is het bosklepelen. Hierbij wordt ruw opslaghout met een klepelmaaier afgemaaid. Dit werk kan zowel met een kleinere Hooby, als met een grote kraan gedaan worden.

Vooral voor Staatsbosbeheer voeren we opdrachten uit, zoals het afzetten van beplanting en het afknippen van takken. Veiligheid is voor ons belangrijk, daarom zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld bij het afknippen van knotwilgen, eerst de gevaarlijke lange takken met een kraan worden afgeknipt, zodat de zager geen risico meer loopt wanneer de laatste stukken afgezaagd worden. Ook wordt de boom op deze manier verder niet beschadigd.

Bosbouw

We zijn in staat verschillende klussen uit te voeren. Door de kennis van deze zzp'ers te combineren met onze coördinatie en machines kunnen we specialistisch werk leveren.