Hobelman-Halle B.V.

Faunatronic

Met de HOOBY LC 90 Megatronic 8 is het mogelijk om ecologisch te maaikorven. De machine is voorzien van “faunatronic”, dat wil zeggen dat tijdens het maaien de maaikorf automatisch boven de bodem van de watergang maait.

Ecologisch maaikorven met “Faunatronic” functie

Met de HOOBY LC 90 Megatronic 8 is het mogelijk om ecologisch te maaikorven. De machine is voorzien van “faunatronic” en dat wil zeggen dat tijdens het maaien de maaikorf automatisch boven de bodem van de watergang maait.

Vanuit de praktijk ontwikkelt

Met respect voor de natuur

Ruim 60 jaar ervaring

Algemeen

Met de HOOBY LC 90 megatronic 7 is het mogelijk om ecologisch te maaikorven. De machine is voorzien van “faunatronic” en dat wil zeggen dat tijdens het maaien de maaikorf automatisch boven de bodem van de watergang maait. Op deze manier wordt het bodemleven van de watergang ontzien en nauwelijks beroerd. De machine is voorzien van diverse sensoren en een micro controller, in combinatie met elektrisch bedienbare ventielblokken is het mogelijk om de gieken automatisch te bedienen. De machinist blijft natuurlijk nodig, maar de machine controleert en corrigeert automatisch de bewegingen van de gieken. Faunatronic werkt eenvoudig en is inschakelbaar waar nodig. Uit de eerste testperiode blijkt dat de machinist moeiteloos met faunatronic werkt. Ook blijkt dat er (bijna) geen slib op de kant komt. De hoogte die de maaikorf volgt is instelbaar, en als optie is het ook mogelijk om het bereik van de machine te begrenzen zodat bv 25% van de vegetatie blijft staan.

Voordelen:

– Geen bodemleven op de kant
– Geen verstoring van het bodemleven
– Verminderd vrijkomen van fosfaat in het water
– Op lange termijn minder begroeiing
– Eenvoudiger bediening van de maaicyclus door minder joystick bewegingen

Faunatronic

Met de HOOBY LC 90 Megatronic 8 is het mogelijk om ecologisch te maaikorven. De machine is voorzien van “faunatronic”, dat wil zeggen dat tijdens het maaien de maaikorf automatisch boven de bodem van de watergang maait.